Moj dom

moj svijet.

TRGOVINE HOFER, Slovenija, 2008-2010

Vratima od laminata na metalni okvir opremili smo sve Hofer shopping centre u Sloveniji. Vrata su na evakuacijskim izlazima opremljena panik okovima u skladu s EN 1125.