My life

with wood

O podjetju

Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka

LIP BLED, d.o.o. obvezuje se da će u skladu sa svojim najboljim snagama štititi podatke i privatnost posjetitelja web stranica tvrtke LIP BLED, d.o.o.

Namjena te politike privatnosti, u okviru definiranja zaštite osobnih podataka, je da vas upoznamo s načinom na koji prikupljamo vaše podatke, za koje svrhe ih koristimo, kako ih pohranjujemo te kakva su vaša prava u vezi s osobnim podacima koje LIP BLED d.o.o. prikuplja od vas, kada koristite web stranicu https://www.lip-bled.si i povezane web stranice.

LIP BLED, d.o.o. poštuje vašu privatnosti i obvezuje se da će osobne podatke dobivene preko online informacijskog sustava LIP BLED, d.o.o., čuvati i da ih bez vaše privole neće prosljeđivati trećoj osobi, odnosno, koristiti ih u druge svrhe kao što je navedeno u politici privatnosti. Budući da određene poveznice na druge vanjske web stranice koje nisu neposredno vezane na tvrtku postoje u web informacijskom sustavu LIP BLED d.o.o. , ne preuzimamo odgovornost za zaštitu podataka na tim web stranicama.

Za sprječavanje neovlaštenog pristupa podacima ili njihovo razotkrivanje moramo očuvati detaljnost osobnih podataka i osigurati njihovu prikladnu upotrebu, koristimo prikladne tehničke i organizacijske postupke za osiguranje podataka koje prikupljamo. Budući da je Internet, usprkos sigurnosnim mjerama i sigurnosnim komunikacijskim protokolima, nepredvidiv medij LIP BLED, d.o.o. ne može isključiti moguću zloupotrebu podataka.

Vlasnik i upravitelj osobnim podacima

Pojam »vlasnik web stranice«, »upravitelj osobnim podacima« (odnosno kraće »upravitelj«) u smislu kojega određuje Opća Uredba EZ-a o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka i zakon na snazi koji uređuje zaštitu osobnih podataka je:

LIP BLED, d.o.o.
Rečiška cesta 61a
4260 Bled
Slovenija
E: lipbl@lip-bled.si
T: +386 4 5795 000
F: +386 4 5795 121

Korisnici i web stranica Korisnik

Korisnik web stranice i povezanih web stranica LIP BLED d.o.o., svaka je soba koju korisnik kao posjetitelj koristi.

Web stranica

Korisnik web stranice LIP BLED d.o.o. svaki je korisnik koji koristi web stranicu https://www.lip-bled.si (u nastavku »web stranica« ili »web stranica LIP BLED«) i bilo koju od povezanih web stranica:

Osobni podaci: prikupljanje, obrada i namjena njihove obrade

LIP BLED, d.o.o. na gore navedenim web stranicama prikuplja različite podatke o posjetiteljima web stranice pomoću kojih se može identificirati korisnike. Podatke prikupljamo i koristimo na podrobnije opisane načine u nastavku.

Prikupljanje podataka

LIP BLED, d.o.o. na svojoj web stranici prikuplja osobne podatke - ako ih korisnik dobrovoljno, preko web obrazaca ili narudžbe proslijedi pute e-obavijesti, što je namijenjeno za poslovnu i tržišnu komunikaciju s ciljanim korisnicima.

To su slijedeći osobni podaci:

 • E-pošta
 • Ime i prezime
 • Ulica
 • Poštanski broj i pošta
 • Telefonski broj
 • IP adresa

U svrhu daljnje komunikacije vaše osobne podatke pohranjujemo u našu bazu podataka, temeljem zakonitog interesa.

Upravitelj ne preuzima odgovornosti za vjerodostojnost, točnost i ažurnost osobnih podataka i kontaktnih podataka koje prosljeđuje korisnik. Kao korisnik web stranice dužni ste se sami pobrinuti za točnost i ažurnost svih proslijeđenih podataka u okviru web stranice.

Namjena obrade podataka

Ostvarivanje prava i obveza iz poslanih upita i/ili sklopljenih ugovora.

U okviru prodaje / kupnje proizvoda i ispunjavanja ugovornih obveza LIP BLED, d.o.o. osobne podatke pojedinaca obrađuje u svrhu identifikacije pojedinca i sklapanja ugovora (ugovor o prodaji proizvoda između društva LIP BLED d.o.o. i kupcem, sklapa se temeljem preko web stranice poslanog upita koji se može naknadno dopuniti ili promijeniti u skladu s dogovorom između društva i kupca izvan web stranice). Zato se smatra da se proslijeđeni  osobni podaci obrađuju temeljem ugovornog pravnog temelja čak i u svrhu sklapanja ugovora. 
U slučaju kupnje osobne podatke obrađuje se u svrhu komunikacije s kupcem, u svrhu realizacije narudžbe, rješavanja mogućih zahtjeva kupca (reklamacije, jamstvo), slanja obavijesti pojedincima u vezi s izvođenjem narudžbi i mogućih drugih zakonski određenih namjena koje su potrebne za izvođenje narudžbe, izvođenje mogućih postupaka prisilne naplate te za vlastite računovodstvene i porezne potrebe.

Klijenti, interesenti i njihovi partneri, poslovno rukovodstvo i ostali zaposlenici

Tvrtka LIP BLED, d.o.o. Vaše osobne podatke obrađuje u slijedeće svrhe:

 • zbog ostvarivanja poslovnog odnosa, njegove administracije i realizacije;
 • za osnaživanje postojećih odnosa s klijentima, odnosno, za izgradnju odnosa s novim klijentom ili za pristup interesentima, uključujući s informacijama o trenutnim razvojnim trendovima na pravnom području i našim prodajnim odjelom.

Ako osobne podatke dobivamo neposredno od vas, smatramo da su podaci proslijeđeni dobrovoljno. Svakako smatramo da narudžbu ne možemo u cijelosti ili na ispravan način ispuniti, ako nemamo vaše osobne podatke.

Dobavljači Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo zbog administracije i realizacije našeg međusobnog poslovnog odnosa. Ovdje spada i arhiviranje vaših računa u našem računovodstvenom programu i pohrana svih podataka važnih za knjiženje i platni promet.

Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu realizacije ugovora, pripreme odgovora na vaše upite ili reklamaciju, za računovodstvene i obračunske namjene te tehničku administraciju. Kandidati za zapošljavanje Vaši osobni podaci pohranjuju se u elektronskom obliku i koriste isključivo u svrhu vođenja vaše prijave za zapošljavanje kao i zato da vas, u slučaju mogućnosti budućeg zapošljavanja na određeno radno mjesto, za kojega se temeljem vaših kvalifikacija smatrate potencijalnim kandidatom, možemo ponovo pronaći te stupiti u kontakt s vama ili po e-pošti, običnoj pošti ili preko telefona.

Obavještavanje korisnika

 • U svrhu neposrednog marketinga - slanje obavijesti putem e-pošte, koje sadrže korisne, zanimljive, poučne i važne teme, koje pokriva upravitelj (obavještavanje o novostima u ponudi i akcijskim ponudama, pozivi na događaje, pozive na sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, korisni savjeti za korisnike, itd.).
 • Za potrebe remarketinga (Google, Facebook, Iprom) u svrhu boljeg ili relevantnijeg obavještavanja pojedinaca i postizanja višeg stupnja angažiranosti korisnika.
 • Za izvođenje analiza tržišta i segmentiranja kupaca te za prosljeđivanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga.

S obzirom na proslijeđene osobne podatke, obavijesti i prilagođene ponude možete dobivati putem e-pošte na proslijeđenu adresu e-pošte ili u tiskanom obliku na navedenu adresu.

Analiza aktivnosti korisnika

 • Segmentiranje ili profiliranje korisnika u svrhu personaliziranijeg (relevantnijeg) načina slanja obavijesti i postizanja višeg stupnja odaziva na poslane poruke e-poštom;
 • Praćenje pročitanih poruka e-poštom, odnosno, koju e-poštu jeste ili niste otvorili, koje poveznice ste otvorili ili kliknuli (koje ste sadržaje čitali ili pregledali), koliko vremena ste čitali ili pregledavali pojedini sadržaj;
 • Web stranica samostalno može prikupljati i neke podatke o strojnoj i programskoj opremi računala korisnika, a osobni podatak u obliku IP adrese. Osobni podaci, dobiveni temeljem posjete web stranice ne pohranjuju se ili se čuvaju u anonimiziranom obliku i kao takvi ne mogu se neposredno povezati s korisnicima. S tim podacima raspolaže Google Analytics, sukladno tome vrijedi, da je tvrtka Google LLC u zakonski dozvoljenom opsegu izvršitelj obrade podataka.

Te informacije bit će korištene isključivo za izradu opće statistike o upotrebi web stranice. Ti podaci prikupljaju se pomoću kolačića. Korištenje, upravljanje i brisanje kolačića detaljnije je opisano u nastavku.Obrada podatakaUpravitelj podatke obrađuje temeljem zakonitog i zakonskog interesa, osim ako nad takvim interesima ne prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode korisnika na kojega se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U slučaju upotrebe zakonskog interesa, upravitelj odluke donosi u skladu sa zakonom na snazi. Takva daljnja upotreba podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku predstavlja zakonito korištenje podataka u tržne i druge poslovne ili tehničke analize društva LIP BLED d.o.o.. Temeljem zakonitih interesa društvo LIP BLED d.o.o. Vaše osobne podatke može obrađivati i u svrhu neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprječavanje zloupotreba, realizaciju potraživanja ili obranu u slučaju potraživanja u upravnim i sudskim postupcima. Vrijeme pohrane osobnih podataka

Podaci koje prikuplja upravitelj web stranice, pohranjuju se za potrebe upravitelja web stranicom u skladu s uvjetima i namjenama opredijeljenima u ovoj politici privatnosti. Osobni podaci pohranjuju se na web stranici i u slučaju daljnje obrade i komunikacije s korisnikom i u drugim bazama tvrtke (CRM sustav tvrtke).

Rok pohrane osobnih podataka može se razlikovati s obzirom na valjano sektorsko zakonodavstvo (npr. zakonodavstvo na području poreza, računovodstva). U slučaju kada valjano sektorsko zakonodavstvo određuje obvezne rokove za pohranu osobnih podataka, LIP BLED d.o.o. osobne podatke briše nakon isteka zakonski obveznog roka. Kao korisnik možete zahtijevati uvid u svoje osobne podatke ili podatke o obradi njegovih osobnih podataka od strane ovlaštenih osoba, pisanom molbom, tako da nam poruku pošaljete na adresu LIP BLED,d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, Slovenija, ili na e-poštu lipbl@lip-bled.si.

Vaš ćemo zahtjev obraditi i na njega odgovoriti u skladu s GDPR-om. Klijenti, interesenti i njihovi partneri, poslovno rukovodstvo i ostali zaposlenici Podatke nećemo čuvati duže od nužno potrebnog roka za ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih dužnosti, odnosno, za rješavanje mogućih zahtjeva za odštetom. Ako ste naš klijent, bivši klijent, interesent ili potencijalni budući klijent, odnosno, njihova kontaktna osoba, vaše osobne podatke pohranjujemo u svrhu marketinga sve dok to ne prekinete, odnosno, dok ne otkažete svoju suglasnost, ukoliko je za marketinšku akciju bila potrebna vaša suglasnost.

Dobavljači Vaši podaci će se obrisati ako više ne budu potrebni za ispunjavanje potrebne namjene ili ako pohrana zbog zakonskih razloga ne bude više dopuštena. Zahtjev za brisanje ne utječe na podatke koji se prikupljaju za obračunske i knjigovodstvene namjene. Kandidati za zapošljavanje Time dajete svoju suglasnost da tijekom postupka prijave za zapošljavanje, suradnici iz kadrovske službe i stručnog odjela tvrtke LIP BLED mogu pristupiti vašim osobnim podacima.

Svi sudionici izričito su obvezni zaštititi tajnost podataka. Ako svoj pristanak želite povući dovoljno je da nam pošaljete poruku e-poštom na ipbl@lip-bled.si u kojoj morate navesti i namjenu. 
U svakom trenutku pridržavamo prava na brisanje vaših podataka bez prethodne obavijesti i bez navođenja razloga. Korisnici podataka LIP BLED, d.o.o. obvezuje se da vaše osobne podatke neće prodavati, davati u najam ili trgovati s njima. Vaše osobne podatke neće prosljeđivati ili prenositi u treću državu ili međunarodnu organizaciju, osim u slučajevima ako to zahtjeva zakonodavstvo ili pravo Europske Unije (zahtjeve sudova, tijela kaznenog progona, ...). U zakonskim okvirima vaši osobni podaci razotkrivaju se slijedećim korisnicima podataka:

 • pružateljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme gdje se nalaze vaši osobni podaci;
 • administratoru i skrbniku web stranice;
 • u nekim slučajevima pružateljima usluga (treće osobe), koji nam omogućuju pristup web stranicama i razvoj aplikacija, posjetu, održavanje , izradu sigurnosnih kopija, pohranu, infrastrukturu, obradu uplata i druge usluge za koje mogu zahtijevati pristup njima ili njihovu upotrebu.

U određenim slučajevima (npr. remarketing) upravitelj podacima i informacijama je treća osoba koja nam prosljeđuje osobne podatke temeljem njihove politike privatnosti. Korisnici mogu sami upravljati s podacima i informacijama ili nadzirati opseg tih podataka i informacijama koje dobivamo od trećih osoba (npr. društvene mreže), upotrebom postavki privatnosti u postavkama korisničkog računa kod trećih osoba. LIP BLED, d.o.o. ne preuzima odgovornost za to.

Što treće osobe rade s vašim podacima i zato morate provjeriti aplikaciju, odnosno, da aplikacija ima prikladne smjernice zaštite osobnih podataka. Ova web stranica koristi i tehnologiju Retargeting, kako bi na web stranicama naših partnera reklamama ciljano proizvode reklamirali korisnicima koji su u prošlosti već pokazali zanimanje za naše proizvode. Retargeting reklamnih sredstava uključuje se pomoću kolačića koji će se aktivirati nakon što postavite stranicu s određenim proizvodom. Normalno, u tom slučaju, razumljivo je da se osobni podaci ne pohranjuju, a tehnologiju

Retargeting koristimo u skladu sa zakonski valjanim odredbama o zaštiti podataka. Ako ne želite da se prikaže reklama povezana s vašim interesima, kao posjetitelj Googla možete deaktivirati korištenje kolačića pomoću postavljanja prikaza. Uz to vaši posjetitelji mogu deaktivirati upotrebu kolačića od strane trećih pružatelja usluga tako da posjete web stranicu za deaktivaciju Network Advertising Initiative(http://optout.networkadvertising.org/?c=1).

Na web stranicama LIP BLED, d.o.o. postoje poveznice na web stranice koje nisu pod nadzorom društva LIP BLED, d.o.o. . Posjetom navedenih web stranica svoje informacije možete proslijediti trećim osobama s kojima LIP BLED d.o.o. nema sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Te web stranice svoju politiku privatnosti uskladile su sa zahtjevima u odnosu na obradu osobnih podataka. Molimo, pročitajte njihovu politiku privatnosti kako bi se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka na web stranicama trećih osoba koje posjećujete. Suglasnost Osobne podatke, koje upravitelj dobiva temeljem vaše upotrebe web stranice ili koje prosljeđujete tijekom ispunjavanja bilo kojeg obrasca na toj web stranici, te tijekom prijave na e-novosti, obrađujemo u skladu s vašom jasnom suglasnošću utemeljenoj na članku 6 (1), (a) Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Upravitelj jamči mogućnost osobne privole korisnika na potrebnim mjestima bez unaprijed ispunjenog prozorčića za potvrdu. Osobna privola korisnika njegova je slobodna izjava volje da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u određene svrhe i dana je temeljem informacija koje mu prosljeđuje upravitelj podacima. Posebno, korisnik se slaže s obradom osobnih podataka za potrebe realizacija ugovora i mjera prije sklapanja ugovora bez ograničenja, te i nakon sklapanja ugovora bez ograničenja. Svoju suglasnost za određene namjene možete povući pisanom porukom preko normalne pošte ili putem e-pošte lipbl@lip-bled.si. U slučaju povlačenja suglasnost vaše podatke više nećemo koristiti za namjene opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Moguće povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka u razdoblju prije samog povlačenja suglasnosti. Klijenti, interesenti i njihovi partneri, poslovno rukovodstvo i ostali zaposlenici Ako ste naš klijent vaše podatke smo dužni obraditi zato jer je to bilo potrebno za realizaciju ugovora koju smo s vama sklopili (alineja (b) prve stavke 6. članka Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka - „GDPR“). Ako ste interesent ili potencijalni budući klijent, vaše kontaktne podatke za potrebe neposrednog marketinga koristit ćemo za slanje e-pošte ili telefonske pozive samo temeljem vaše suglasnosti u skladu s alinejom (a) prve stavke 6. članka Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Općenito obrada vaših osobnih podataka potrebna je zbog našeg zakonskog interesa kako bi mogli realizirati 1a. točku navedenih ciljeva (alineja (f) prve stavke 6. članka GDPR-a).

Dobavljači Obrada podataka odvija se temeljem alineje (b) prve stavke 6. članka GDPR-a (kao priprema na i za samu realizaciju ugovora). Kako bi kao vaš klijent i na vaše zadovoljstvo mogli realizirati ugovor, moramo obraditi vaše podatke. Kandidati za zapošljavanje Nakon što nam pošaljete svoju molbu za zapošljavanje, istovremeno dajete svoju suglasnost za obradu vaših podataka u skladu s alinejom (a) prve stavke 6. članka GDPR-a (suglasnost). Prosljeđivanje osobnih podatakaU slučajevima kada LIP BLED d.o.o. Zbog prodajne politike ne može osigurati primjerenu ponudu, prikupljene podatke prosljeđuje partnerskim društvima s kojima je povezan na poslovnoj razini.Klijenti, interesenti i njihovi partneri, poslovno rukovodstvo i ostali zaposlenici

Ako je to neophodno potrebno za namjene nabrojane pod 1. točkom (kod namjene obrade podataka), vaše osobne podatke prosljeđujemo slijedećim primateljima:

 • klijentima, ukoliko se radi o podacima društava, upravljačkih tijela i ostalih zaposlenika kod konkretnog klijenta;
 • drugim primateljima koje je odredio klijent (npr. tvrtke u njegovoj skupini)
 • drugim primateljima za ispunjavanje namjene izvođenja narudžbe ako LIP BLED d.o.o. Zbog partnerskih obveza u vlastitoj režiji ne može ispuniti taj ugovor

Neki od gore navedenih primatelja mogu se nalaziti izvan Europske unije što znači da se vaši podaci obrađuju izvan Europske unije. U potpunosti je moguće da razina zaštite podataka u drugim državama ne odgovara uvijek razini značajnoj za Europsku Uniju. Zato smo proveli mjere s kojima brinemo da svi primatelji mogu osigurati prikladnu razinu zaštite podataka.DobavljačiAko je to neophodno potrebno za namjene nabrojane pod 1b. točkom (kod namjene obrade podataka), vaše osobne podatke prosljeđujemo slijedećim primateljima:

 •        bankama koje smo ovlastili za vođenje platnog prometa i
 •        upravnim organima, sudovima, drugim osobama javnog prava i ako su takve okolnosti.

Kandidati za zapošljavanjeOdgovornost za obradu vaših osobnih podataka preuzima LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61 a, 4260 Bled. Sukladno tome suradnici u tvrtki LIP BLED d.o.o. podatke, koje ste dali na raspolaganje, koriste samo u svrhe postupka prijave za zapošljavanje i postupka odabira.

Općenito

Financijsko računovodstvene podatke smijemo proslijediti svom poreznom savjetniku koji je nadležan za izradu naših godišnjih financijskih izvješća.

Vaša prava

U skladu s odredbama aktualng zakona i zakona koji je trenutno na snazi te Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) imate pravo na pristup vašim osobnim podacima, pravo na popravak, pravo na brisanje (“zaborav“), pravo na prijenos, pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka i pravo na prigovor.Kod realizacije svih vaših prava ili prava na dobivanje dodatnih informacija, obratite nam se molbom u pisanom obliku tako da pošaljete poruku putem e-pošte matjaz.tomazevic@lip-bled.si ili pisanim putem na Matjaž Tomaževič, LIP BLED, d.o.o., Rečiška cesta 61a, 4260 Bled.  Vaš zahtjev obrađuje osoba ovlaštena za zaštitu podataka (DPO) i na nju odgovara u roku od 30 (trideset) dana ili sukladno zahtjevima i odredbama GDPR-a 37. članka Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća s danom 27. travnja 2016. godine.Ako mislite da se vaša prava ili propisi o zaštiti osobnih podataka krše, možete se pritužiti nadležnom državnom organu:
Informacijski ovlaštenik Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).  

O kolačićima i njihovoj upotrebi na našoj web stranici Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja pohranjuje postavke web stranica. Web stranice kolačiće pohranjuju u uređaje korisnika s kojima pristupaju internetu u svrhu prepoznavanja pojedinih uređaja i postavki koje su korisnici koristili tijekom pristupa. Kolačići web stranicama omogućuju prepoznavanje ako je korisnik već posjetio tu web stranicu i na naprednim aplikacijama s njihovom pomoći mogu se na prikladan način prilagoditi pojedine postavke. Njihova pohrana je pod potpunim nadzorom pretraživača kojega korisnik koristi - po želji na pretraživaču se mogu omogućiti ili onemogućiti.

Zašto su potrebni kolačići?Kolačići su od temeljnog značenja za osiguravanje korisniku ugodnih web usluga; najčešće funkcije e-poslovanja nebi bile moguće bez kolačića. Interakcija između korisnika i web stranice jednostavnija je i brža pomoću kolačića. S njihovom pomoći web stranica pamti preference pojedinca i njegova iskustva, a surfanje po web stranicama je učinkovitije i ugodnije. Postoji više razloga za korištenje kolačića. Koriste se za pohranu podataka o stanju pojedine web stranice (detalji o prilagodbama pojedine web stranice), pomažu u pružanju web usluga (npr. web trgovine), pomažu u prikupljanju statistika o korisnicima i posjeta web stranice, o navikama korisnika, itd. Pomoću kolačića možemo ocijeniti učinkovitost naše web stranice.

O preporučenoj i dozvoljenoj upotrebi kolačića na web stranica, možete pročitati i smjernice informacijskog ovlaštenika za upotrebu kolačića, koje se nalaze ovdje (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-izdal-smernice-glede-uporabe-piskotkov-1156/).

Popis kolačića na našoj web stranici

LIP BLED, d.o.o. osobne podatke prikuplja i o posjeti njegovih web stranice preko kolačića u svrhu osiguravanja bolje funkcionalnosti i iskustva korisnika, sigurnosti, neometanog djelovanja web stranica te brojanja korisnika na web stranici ili portalu.

 • Sesijski kolačići: privremeni ili sesijski kolačići bit će uklonjeni iz računala nakon što zatvorite vaš pretraživač (npr Chrome ili Internet Explorer). Ti kolačići pomažu poboljšati djelovanje i korištenje naše web stranice. Npr. Omogućuju da prepoznamo da li vaš pretraživač može pokrenuti manje web programe (imenovane »skripte«), koje omogućuju dodatne funkcionalnosti web stranice ili omogućuju da se sjetimo bilo kakvih preferencija koje ste postavili (npr. veličina slova ili jezik).
 • Trajni kolačići: trajni ili pohranjeni kolačići ostaju u računalu nakon zatvaranja pretraživača. Web stranica ih koristi za pohranu informacija, npr. upisno ime i lozinka, tako da se ne treba upisivati svaki put tijekom posjete neke stranice. Trajni kolačići u računalu ostaju približno 6 mjeseci.
 • Analitički kolačići tehnologije Google Analytics: kolačići se koriste za prikupljanje informacija o tome kako korisnici koriste našu web stranicu. Te informacije koristimo za pripremu izvješća i pomažu nam u poboljšanjima korisničkog vidika web stranice. Kolačići informacije prikupljaju u anonimnom obliku, uključujući i broj posjetitelja web stranice, mjesta s kojega su posjetitelji došli na tu web stranicu i web stranice koje su posjetili. Kolačići određeni za tu namjenu, samostalno se uklanjaju iz uređaja nakon što zatvorite svoj pretraživač. Drugi se mogu očuvati do 24 mjeseca od vaše zadnje posjete naše web stranice. Možete prekinuti Google Analytics posjetom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

1. Osobni kolačići

Ime kolačića 

Trajanje 

Opis 

Nop.customer

1 godina 

Pohrana podataka o prijavljenom korisniku

_RequestVerification Token

1 godina

Pohranjuje informaciju o prisutnosti korisnika

Cookies_newsletter

1 mjesec

Pohrana postavki jezika korisnika

  2. Kolačići vanjskih web stranicaGoogle analitika

Ime kolačića

Trajanje 

Opis 

_ga

2 godine

Izračun podataka o posjeti web stranice

_gid

1 dan

Razlikovanje između korisnika i sesija

_gat

1 minuta

Ograničavanje rezultata

AddThis

Ime kolačića

Trajanje 

Opis 

__atuvc

1 godina

Kolačić društvene mreže

__atuvc

30 minuta

Djelovanje dodatka AddThis za povezivanje s društvenim mrežama

 

Kolačići koje koristimo na našoj web stranici ne prikupljaju vaše osobne podatke s kojima se vas može odmah prepoznati i ne mogu oštetiti vaše računalo, tablet ili mobitel. Kolačići omogućuju djelovanje naše web stranice i pomažu nam razumjeti koje su informacije najkorisnije za posjetitelje.

Prijava

Upotrebom ove web stranice slažete se da ova web stranica može ugraditi kolačiće u vaše računalo ili mobitel.

Upravljanje i brisanje kolačića

Ako želite promijeniti način upotrebe kolačića u pretraživaču, uključujući i blokiranje ili brisanje, to možete napraviti prikladnom promjenom postavki pretraživača. Za upravljanje kolačićima većina pretraživača omogućuje vam da prihvatite ili odbijete kolačiće, prihvatite samo određenu vrstu kolačića ili vas upozorava da stranica želi pohraniti kolačić. Kolačiće koje je pohranio pretraživač možete jednostavno obrisati. Ako promijenite ili obrišete datoteku s kolačićima, promijenite ili nadogradite vaš pretraživač ili uređaj, vjerojatno morate ponovo onemogućiti kolačiće. Postupak za upravljanje i brisanje kolačića razlikuje se od pretraživača do pretraživača. Ako pritom trebate pomoć, možete pročitati pomoć za korisnike pretraživača.Google Analytics možete onemogućiti na slijedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Autorska prava

Ovom web stranicom upravlja LIP BLED d.o.o. Sadržaji objavljeni na web stranicama LIP BLED d.o.o. u vlasništvu su LIP BLED d.o.o. i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe gdje moraju očuvati sva navedena upozorenja o autorskim pravima i ne smiju se prepisivati, umnožavati ili širiti na bilo koji drugi način.Isto tako LIP BLED d.o.o. pridržava prava na promjenu sadržaja.

Zadrške

LIP BLED, d.o.o. na svojim web stranicama osigurat će točnost i ažurnost podataka ali ne i njihovu točnost, cjelovitost kao i osiguranje od štete do koje bi moglo doći zbog upotrebe stranice i za to ne preuzima odgovornost. LIP BLED, d.o.o. ne preuzima odgovornost za posljedice koje prouzročavaju informacije koje se nalaze na ovoj web stranici. LIP BLED, d.o.o., ne preuzima odgovornost za moguće viruse koji bi se s te stranice mogli prenijeti i toplo preporučuje da se korisnici na prikladan način zaštite od virusa tijekom prijenosa informacija s te web stranice.LIP BLED, d.o.o. nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, moguću netočnost informacija i za moguću štetu nastalu zbog korištenja netočnih ili nepotpunih informacija. Niti LIP BLED, d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi tih web stranica. Zato ne odgovara za štetu do koje bi moglo doći zbog pristupa, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim web stranicama ili za bilo kakve greške ili probleme s njihovim sadržajem.Pridržavamo prava da korisnike uputimo na druge web stranice i ne preuzimamo odgovornost za njihov sadržaj.

Promjene politike privatnosti

Upravitelj pridržava prava da u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti promijeni ili nadopuni odredbe politike privatnosti za korisnike web stranice. Korisnika molimo da prije svake upotrebe web stranice provjeri datum zadnje promjene ovih općih uvjeta korištenja.

Valjanost

Politika privatnosti na ovoj poveznici vrijedi od 25.5 5. 2018. godine i može se mijenjati i nadopunjavati.