Kad tražite više.

Stvoreno za vaš dom.

BRIGA O OKOLIŠU I ZDRAVOJ BUDUĆNOSTI

Sve na svijetu, uključujući proizvode, ima svoj životni ciklus. On je specifičan s obzirom na vrstu potreba koje zadovoljavaju, način proizvodnje i vrstu proizvoda.

Procjena životnog ciklusa pomaže nam razumjeti utjecaj našeg proizvoda na okoliš. Stoga LIP BLED svoju odgovornost prema prirodnom okolišu ostvaruje putem visokih zahtjeva zakonodavstva kojim je uređena zaštita okoliša. Na neke čimbenike ne možemo utjecati, ali možemo znatno doprinijeti smanjenju štetnih utjecaja na okoliš. To znači da su naši proizvodi precizno i pažljivo projektirani i izrađeni, čime doprinose manjem opterećenju okoliša.

Svaki životni ciklus našeg proizvoda sastoji se od sljedećih faza:

  • nabave sirovina,
  • proizvodnje,
  • distribucije,
  • prodaje,
  • uporabe (održavanja) i
  • kraja vijeka trajanja (zbrinjavanje i oporaba).

Za proizvodnju biramo materijale koji su dostupni u našem okruženju, koji se mogu reciklirati i čija proizvodnja ne zagađuje okoliš. Proizvodi poduzeća LIP BLED izrađeni su od kvalitetnog drva koje omogućuje zdrav i ugodan boravak jer je prirodan, obnovljiv izvor energije i odlikuje se izvrsnom toplinskom izolativnošću. Drvo je ponajprije vječno i produljuje vijek trajanja proizvoda.

Svakako poštujemo okruženje u kojem živimo i nastojimo ostvariti zdraviju budućnost.

ŽIVOTNI CIKLUS UNUTRAŠNJIH VRATA