Moj

život s drvom

Osebna izkaznica

Osobna iskaznica

 

Ime poduzeća LIP BLED, d.o.o.
LIP lesna industrija Bled, d.o.o.
Adresa poduzeća Rečiška cesta 61/A, SI-4260 Bled
OIB (VAT) SI92815146
Matični broj 2284804
Direktor poduzeća Matej Pavlovič
Sjedište, organizacijska struktura
  • LIP BLED, d.o.o. - sjedište poduzeća - Rečica, Bled
  • Unutarnja vrata - Rečica, Bled
  • Maloprodaja - Rečica, Bled
  • Inženjering - Rečica, Bled
Ukupni broj zaposlenih 220 - 245
Proizvodni program i godišnji kapaciteti
  • Vrata: 250.000 - 300.000 komada vratnih krila i 120.000 - 170.000 komada dovratnika za vrata  
Godišnji promet
  • 30,0 - 36,0 mio €
Tržišna usmjerenost
  • Slovenija: 35 %
  • EU: 55 %
  • Države bivše Jugoslavije: 10 %

Najvažnija strana tržišta: 
Austrija, Njemačka, Italija, Švicarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Francuska