Kad tražite više.

Stvoreno za vaš dom.

LIP BLED primio PEFC certifikat

LIP BLED d.o.o., dobio je certifikat sukladnosti PEFCTM ST 2002:2013 za opseg djelatnosti "Vratna krila i vratni okviri PEFCTM". Time je tvrtka dobila veću konkurentnost u prodaji unutrašnjih vrata i okvira na domaćem tržištu i zapadnim tržištima koji predstavljaju visok udio izvoza društva.

Certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti »Vratna krila in vratni podboji PEFC»


Što je zapravo PEFCTM?

PEFCTM je najveća svjetska organizacija za certifikaciju šuma. Međunarodna, neprofitna, nevladina organizacija koja nastoji stimulirati održivo gospodarenje šumama po cijelom svijetu.  PEFCTM nudi osiguranje da drvo za certificirane drvene proizvode dolazi od šuma kojima se održivo gospodari. Šume s certifikatom PEFCTM redovito nadziru neovisni ocjenjivači.

»Dobro je kupiti certificirano drvo«.

Certificiranje šuma daje osiguranje da drvo i papirni proizvodi, koje kupujete, dolaze od zakonitih i održivih izvora.

 

Ako kupite proizvode s PEFCTM logotipom:

  • Izražavate svoju potporu održivom gospodarenju šumama po cijelom svijetu.
  • Pomažete zaštiti šuma za sadašnje i buduće generacije.
  • Pomažete  promovirati odgovorno iskorištavanje drveta.
  • Pomažete u borbi protiv nezakonite sječe šuma.

 

Zato odaberite proizvode s logotipom PEFCTM i tako štitite okoliš.