Moj dom

moj svijet.

GZS - Srebrna nagrada za naj inovaciju Gorenjske 2007.